Nasveti

februar 25, 2019

Kako prepoznati Zvezdo med prodajalci s pomočjo skrivnostnih nakupov?

V letu 2018 smo ponovno podelili priznanja Zvezda skrivnostnega nakupa (letos jih je 804) in tako več kot 800-im ljudem v Sloveniji dvignili samozavest, motivacijo za nadaljnje delo.

Projekt »Zvezda skrivnostnega nakupa«, izvajamo že tretje leto zapored. Projekt smo pričeli izvajati zaradi dodatne spodbude in motivacije prodajnih timov naših naročnikov.

zvezda skrivnostnega nakupa

Kako s storitvijo skrivnostni nakup na standardiziran način zagotovimo enotna merila za ocenjevanje?

Kaj merimo? Merimo in spremljamo kvalitativne kazalnike. Z izboljšanjem vrednosti teh kazalnikov pri posameznih zaposlenih v prodajnem timu boste tudi izboljšali svoje prodajne rezultate, zlasti se to odrazi na prometu ustvarjenim z dodatno prodajo. Torej vrednosti kvantitativnih kazalnikov.

Vprašalnik je prilagojen potrebam naročnika in specifičnim prodajnim procesom. Usposobljeni skrivnostni kupci izvedejo nakup in tako standardizirano zagotovijo analitične podatke o kvaliteti nakupne izkušnje kot tudi servisa stranke s strani osebja.

Med najpomembnejše kvalitativne kazalnike za prodajalce uvrščamo:

  • ocena pozdrava,
  • postavljanje vprašanj,
  • strokovnost (poznavanje izdelka),
  • dodatna prodaja,
  • zahvala.

S temi kazalniki merimo hkrati dvoje:

  • kvaliteto storitve oz. nakupno izkušnjo stranke,
  • stopnjo usposobljenosti in stopnjo prodajnih veščin prodajalcev.

Odličen prodajalec je mojster dodatne prodaje

Prodajalec, ki prejme priznanje in broško »Zvezda skrivnostnega nakupa«, ima po meritvi tekom leta skupno doseženo oceno 90% in več ter 100% izvedeno dodatno prodajo. Pogoj je 100% dodatna prodaja. Tako zagotovimo takojšne učinke vlaganj v dodatna usposabljanja prodajnega tima in storitev skrivnostni nakup / mystery shopping.

Priznanje »Zvezda skrivnostnega nakupa« kot orodje za motiviranje prodajnega tima

Za vse, ki že uporabljate storitev skrivnostni nakup / mystery shopping za namen izboljšanja kakovosti storitev, je projekt »Zvezda skrivnostnega nakupa« odlično orodje za motivacijo in nagrajevanje prodajnega tima.

Glavni namen projekta je med vašimi prodajalci poiskati »Zvezde« in v drugem koraku pomagati iz preostalih prodajalcev narediti »zvezde« ter vam dati orodja s katerimi lahko vplivate na usposobljenost celotne prodajne ekipe. Tako tudi neposredno vplivate na kvaliteto nakupne izkušnje vaših strank.

Projekt izvajamo že 3 leto in tudi prodajalci se nam večkrat osebno zahvalijo, ker cenijo, da smo opazili njihov prispevek in s ponosom nosijo broško Zvezda skrivnostnega nakupa. Nekateri so zelo ganjeni, zato to izkušnjo podelim z vami. Pohvala in priznanje za dosežke velikokrat naredi manjši ali večji »čudež« in spremembo naravnanosti v posamezniku.

Kako vam lahko pomagamo?