Dogodki in projekti

marec 4, 2009

4. Mystery Shopping dan

Dan skrivnostnega nakupovanja
Podjetje Skrivnostni nakup d. o. o., organiziralo 4. Mystery Shopping dan

Skrivnostni nakup d. o. o., prva in največja specializirana Mystery Shopping agencija v Sloveniji, članica MSPA (t. j. Svetovno združenje za Mystery Shopping), je 4. marca v kongresni dvorani MERCURIUS v BTC City-ju v Ljubljani organizirala 4. Mystery Shopping dan, pod medijskim pokroviteljstvom Časnika Finance d. o. o.

Namen letošnje konference je bil spregovoriti o pomenu dviga kvalitete storitev in motiviranja zaposlenih za povečanje prodaje v času recesije, tako s pomočjo storitve skrivnostni nakup kot tudi drugih prijemov.

Dogodka se je udeležilo 73 udeležencev iz poznanih in uspešnih slovenskih podjetij.

Direktorica Skrivnostnega nakupa d. o. o., Natalia Ugren, je v samem začetku predstavila osrednjo temo, in sicer »Kako s kvalitetno storitvijo povečati prodajo v recesiji?«.

Tekom dneva so se razvrstila še druga predavanja, med drugimi je mag. David Đukič iz Inštituta za profesionalno prodajo predstavil skrivnostni nakup kot orodje za pripravo akcij nefinančnega nagrajevanja; Andrej Kunc iz podjetja NLT, s. p. je spregovoril o zmagovalnih ekipah v letu 2009; Maja Berlic, vodja projektov podjetja Skrivnostni nakup d. o. o., je predstavila uporabo storitve skrivnostni nakup v kombinaciji z drugimi vrstami raziskav: kako se medsebojno kombinirajo za večje prodajne učinke, in pred kratkim izvedeno raziskavo o kvaliteti storitev na prodajnih mestih v sedmih državah: Slovenija, Hrvaška, Srbija, BIH, Makedonija, Črna Gora in Bolgarija; Vladimir Stanič, vodja maloprodaje v podjetju Žito d. d., je predstavil praktično uporabo raziskave zadovoljstva zaposlenih in storitev pri povečanju prodaje v podjetju Žito d. d.; Boris Krkoč, vodja projektov v poslovodstvu maloprodaje MERKUR d. d., je govoril o motiviranju zaposlenih v podjetju Merkur d. d.; pred začetkom okrogle mize pa je Sam Osmanchevich, direktor podjetja Čokoladnica d. o. o., namenil nekaj besed tudi praktičnim izkušnjam uporabe storitve skrivnostni nakup iz tujine, in sicer na področju gostinstva. Sledila je okrogla miza, katere so se udeležili tako prodajalci kot svetovalci, ki so v praksi že bili preverjeni s storitvijo skrivnostni nakup. Beseda je tekla o njihovih izkušnjah in pogledih na izvajanje tovrstne storitve.

Ob koncu srečanja je ga. Natalia Ugren v imenu podjetja Skrivnostni nakup d. o. o. podelila priznanje za izboljšanje kvalitete storitev za leto 2008. Nagrado je prejel Harvey Norman Trading d. o. o.

Mystery Shopping ali skrivnostni nakup se je izkazal kot eno izmed pomembnih orodij za povečanje prodaje v recesiji. V ta namen je podjetje Skrivnostni nakup d. o. o., v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Heraklea, konec februarja 2009 že drugo leto zapored izvedlo raziskavo GUEST na področju bivše Jugoslavije in Bolgarije (PDF datoteka, 195KB), katere rezultati kažejo, da bi ponudniki storitev in trgovci v času recesije, ko beležimo upad števila strank, morali bolje vedeti, kaj kupci želijo, jim pri njihovih nakupih svetovati in se zavedati, kako zelo pomembna je vsaka zadovoljna stranka za nadaljnje poslovanje.

Celodnevni niz predavanj strokovnjakov je ponudil tudi nekaj odgovorov na aktualno gospodarsko in finančno situacijo. Že motivacija zaposlenih z nefinančnimi nagradami je korak na poti k povečani prodaji, zaposleni, njihova strokovna usposobljenost, prijaznost in pozornost na potrebe strank pa konkurenčna prednost, je v predavanju izpostavila direktorica podjetja Skrivnostni nakup d. o. o. Natalia Ugren. V letošnjem letu bodo tako zmagovale ekipe, ki bodo znale z ljudmi, znale izkoristiti njihove potenciale, ki se ne bodo utapljale v depresiji, ampak samozavestno in inovativno zrle v prihodnost.

4. Mystery Shopping dan je ponudil primere dobre prakse uporabe metode skrivnostnega nakupa v slovenskem okolju, v trgovini, turizmu in gostinstvu. Razkril je pogled zaposlenih v slovenskih podjetjih, ki so bili preverjani skozi skrivnostni nakup in dal priložnost spoznavanja dobrih praks v nekaterih največjih slovenskih podjetjih, kot sta Merkur in Žito.

Skrivnostni nakup d. o. o. postaja vsako leto bolj prepoznavna in s svojimi storitvami nepogrešljiva agencija, ki podjetjem pomaga izboljšati kakovost storitev, kar posledično vodi k zadovoljstvu in lojalnosti njihovih strank ter pozitivnim učinkom na prodajne rezultate.K uspešnosti podjetja Skrivnostni nakup d. o. o. pa pripomorejo tudi, že 4. leto zapored, uspešno izvedene konference na temo skrivnostnega nakupa.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim: pokroviteljem dogodka, predavateljem, udeležencem okroglih miz in vsem prisotnim slušateljem.

Direktorica, ga. Natalia Ugren, pa sporoča, da se bomo v tej smeri trudili tudi v prihodnje in da lahko drugo leto pričakujemo 5. Mystery Shopping dan, na katerem bomo gostili ugledne goste in predavatelje, podjetnike in strokovnjake in tako poskrbeli za nove informacije in izkušnje iz tega področja.

Za dodatne informacije smo vam na voljo, telefon: +386 (0)1 561 13 78 , mobitel: +386 (0)41 537 118, ali e-naslov: info@skrivnostninakup.si.