Dogodki in projekti

januar 25, 2014

2. Konferenca skrivnostnih kupcev v Sloveniji

Zaradi velikega zanimanja 1. konference podjetja Skrivnostni nakup d.o.o. v lanskem letu, smo se odločili, da konferenco organiziramo tudi v letošnjem. Namen konference je bil izpopolniti znanje skrivnostnih kupcev in jim približati pričakovanja ter vpliv njihovega dela za naše naročnike.

V skupinski diskusiji so iskali izboljšave pri svojem delu in si izmenjali nasvete in dobre prakse pri izvajanju težjih skrivnostnih del. Med povabljenimi naročniki podjetij so svoje izkušnje z raziskavo skrivnostnih nakupov podali Porsche Slovenija d.o.o., blagovna znamka Volkswagen, Metro d.d. – trgovine MANA, in Engrotuš d.d. – trgovine Tuš. Naročniki so predstavili pomen raziskave skrivnostnih nakupov v njihovem podjetju, način uporabe rezultatov za spodbujanje zaposlenih v podjetju kot tudi nadaljnjo izobraževanje, na podlagi dobljenih rezultatov. Poudarili so kaj je za njihovo podjetje pomembno pri izvedbi na terenu oz. kaj pričakujejo od skrivnostnih kupcev ter skupaj izmenjali izkušnje.

Skrivnostni kupci so ob koncu konference z anketo podali mnenje, da je bila ta konferenca zanje izjemnega pomena, saj so pridobili uporabne napotke, dodatna znanja, povratno informacijo naročnikov o njihovem delu in predloge, kako svoje delo še izboljšati.