Dogodki in projekti

februar 2, 2016

3. Konferenca skrivnostnih kupcev v Sloveniji

Zadnjo soboto v januarju smo namenili prav posebnemu dogodku v letošnjem letu; to je bila, sedaj že tretja po vrsti, konferenca za naše skrivnostne kupce, s katero smo želeli svoje sodelavce seznaniti z našim preteklim delom, jim predstaviti projekte, ki nas čakajo v tem letu, predvsem pa prenesti koristne informacije za njihovo delo.

Na konferenci smo se, poleg predstavitve našega dela, dotaknili tudi malo širših oziroma bolj splošnih, življenjskih tem. Kupcem smo predstavili koristne nasvete na temo vsakodnevnega sporazumevanja, ne samo na delovnem mestu, ampak tudi v krogu svoje družine in prijateljev. Kljub temu, da smo predstavili le delček te široke teme, smo kupcem predstavili tisti košček komunikacije, ki je tudi nam najbolj pomemben. To je pozitivna komunikacija, s katero se tkejo pozitivne vezi. In prav to zadnje je naš cilj pri delu s svojimi sodelavci.

Konferenco smo nato nadaljevali s pogovorom o rezultatih skrivnostnih nakupov in tem, kako naročniki te rezultate uporabijo, kako jih predstavijo svojim zaposlenim, kakšni so ukrepi po opravljenih skrivnostnih obiskih. Pogovor je vodila naša direktorica Natalia Ugren, ki je predstavila celoten postopek seznanjenja zaposlenih in njihovih nadrejenih z dobrimi in slabimi rezultati skrivnostnih obiskov. Predstavila nam je tudi nekaj primerov dobre prakse nagrajevanja zaposlenih na podlagi rezultatov skrivnostnih nakupov.

V nadaljevanju dogodka so se predstavile tudi naše stanovske kolegice iz sosednje države, Hrvaške. Predstavile so svoj pogled na profesionalno delo skrivnostnega kupca in nas seznanile s posebnostmi, ki se dogajajo na terenu, še zlasti v hotelsko- turistični dejavnosti.

Na koncu smo skupaj s kupci pregledali in pojasnili najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri pisanju poročil ter jim predstavili nove ideje, kako biti še boljši pri predpripravi za izvedbo ocenjevanja ter pomnjenja podatkov za kasnejše pisanje poročila. Nekaj takih idej: 1) imena zaposlenih se najlažje zapomnimo, če se spomnimo katerega od svojih znancev, ki mu je tako ime, 2) preden se gre na teren, si vizualiziramo potek razgovora ali celo, da s partnerjem zaigramo situacijo, ki naj bi potekala na prodajnem mestu ter druge dobre ideje.

Naši najboljši skrivnostni kupci preteklega leta so prejeli priznanja »Naj skrivnostni kupec meseca« za njihovo odlično opravljeno delo in jim tako izrekli še posebej zahvalo za njihov trud.

Naše srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem, pogostitvijo, klepetom in zaključno mislijo, da se čez eno leto, še boljši, zopet srečamo.