Dogodki in projekti

januar 23, 2022

Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih

V obdobju, od 13. decembra do 23. decembra 2021 je agencija Skrivnostni nakup d.o.o. izvedla raziskavo Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih po celotni Sloveniji. V raziskavi so sodelovali skrivnostni kupci, ki so prostovoljno ob obiskih prodajnih mest za lastne potrebe preverjali, kako so bili upoštevani PCT ukrepi in kako je bilo poskrbljeno za varnost strank in zaposlenih.

Raziskava z metodo skrivnostnega nakupa je potekala v 100 različnih poslovalnicah, in sicer smo zajeli naslednje dejavnosti: banke, bencinske servise, maloprodajne trgovine, pošte, storitvene dejavnosti, telekomunikacije, turizem in gostinstvo in živilske trgovine.

Poslovalnice so bile obiskane v sklopu trgovskih centrov ali kot samostojne enote. V samostojnih enotah, kjer se PCT pogoja po uredbi ni potrebno preverjati, nismo obiskali.

V raziskavi se je merilo: preverjanje PCT pogoja, število kupcev v prostoru, ali je bilo razkužilo za roke na voljo ter pravilna uporaba zaščitnih mask.

Glede na merila, ki smo jih upoštevali je bila kategorija »Razkužilo za roke« najbolje ocenjena, in sicer z 95,40%, sledila je »Usklajenost števila kupcev« z 93,69%, nato je bila »Zaščite maske zaposlenih« z 89,00% in najslabše ocenjena »Preverjanje PCT pogoja« z 78,40%.

Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih - povprečni rezultati po kategorijahSlika 1: Povprečni rezultati po kategorijah

Preverjanje PCT pogoja – 78,40%

V kategoriji Preverjanje PCT pogoja smo preverjali kako so zaposleni oz. osebe, ki so bile odgovorne za preverjanje PCT pogojev, to tudi izpeljali. V 70% je bilo preverjeno, če se je potrdilo ujemalo z osebnim dokumentom, 14% jih je preverilo samo potrdilo, 16% pa ni zahtevalo potrdil. Znotraj 16% je bilo nekajkrat samo ustno postavljeno vprašanje, ali kupec pogoj izpolnjuje.

Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih - preverjanje PCT pogojaSlika 2: Kako je bil preverjen PCT pogoj

Glede na regije se je pravilno preverjanje PCT pogoja najbolj upoštevalo na Gorenjskem – 100,00%, sledijo Podravska in Jugovzhodna Slovenija, obe nad 90,00%. Najslabše so se odrezali v Obalno-kraški regiji – 54,55% in Primorsko-notranjski regiji – 50,00%.

Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih - povprečni rezultati PCT pogoja po regijahSlika 3: Povprečni rezultati preverjanja PCT pogoja po regijah
Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih - povprečni rezultati PCT pogoja po regijah - podrobnejša tabelaSlika 4: Tabela s podrobnejšimi rezultati po kategorijah

Usklajenost števila kupcev – 93,69%

V kategoriji Usklajenost števila kupcev smo merili več različnih dejavnikov. Eden od njih je bil, ali so imele poslovalnice obvestilo o maksimalnem številu kupcev na vidnem mestu. Preverjalo se je ali je bilo obvestilo vidno in čitljivo. Da je bilo obvestilo takoj vidno in tudi čitljivo je potrdilo 83,00%, 17,00% kupcev pa je omenilo, da je bilo obvestilo slabše vidno in so morali biti bolj pozorni, da so omenjeni podatek videli.

Glede Usklajenosti števila kupcev v prostoru v povezavi z omenjenim zgornjim obvestilom je bilo to upoštevano v 97,00%, v 3% primerih pa je bilo v poslovalnicah več kupcev kot je bilo dovoljeno.

Kljub temu, da je bilo v posameznih poslovalnicah več kupcev, jih noben od zaposlenih na to ni opozoril. V dveh primerih se je to zgodilo v dejavnosti Gostinstvo in turizem ter enkrat na bencinskem servisu.

Razkužilo za roke – 95,40%

V kategoriji Razkužilo za roke smo merili ali je bil dozirnik/plastenka z razkužilom za roke na voljo in je bil v funkciji uporabe. V 93,00% je dozirnik z razkužilom za roke bil na voljo in je bil v funkciji uporabe, kar pomeni, da je deloval in je vseboval razkužilno tekočino. V 4,00% ni deloval oziroma ni vseboval razkužilne tekočine, v 3,00% pa dozirnika z razkužilom ni bilo na voljo v poslovalnici.

Da dozirnik ni deloval/vseboval razkužilne tekočine oz. ga ni bilo na voljo se je dogajalo v dejavnostih: maloprodajne trgovine, turizem in gostinstvo in bencinskih servisih.

Zaščitne maske zaposlenih – 89,00%

Pri merjenju uporabe zaščitnih mask pri zaposlenih v posamezni poslovalnici je bilo ugotovljeno, da je kar 77,00% zaposlenih imelo pravilno nameščeno masko, se pravi preko ust in nosu. V 20,00% je imel najmanj eden v poslovalnici nepravilno nameščeno masko (se pravi, da so imeli pokrita samo usta), v 3,00% je ni nosil nihče v poslovalnici.

Raziskava Mystery Shopping o upoštevanju PCT ukrepov na prodajnih mestih - nošenje mask pri zaposlenihSlika 5: Kako so zaposleni nosili zaščitne maske

Za zaključek:

Situacija se še kar ne izboljšuje, zato je potrebno vsa ta pravila resno in dosledno upoštevati še naprej.

Danes, 22.01.2022 sem tudi sama kot stranka obiskala enega od trgovskih centrov, kjer sta bila v notranjosti, pri vhodu dva študenta, ki sta nam, strankam, preverjala pogoj PCT. Eden je nosil zaščitno masko pod nosom, drugi pa pod brado. In sem se vprašala, kdo pa njih preverja, ali izpolnjujejo PCT pogoj?

Morda bo naša naslednja raziskava Mystery Shopping obsegala še to opazovanje.

OSTANIMO ZDRAVI!
Natalia Ugren, direktorica

 

Pripravili:
Natalia Ugren, direktorica
Polonca Renko, vodja projektov