kaj-je-skrivnostni-kupec

Skrivnostni kupec je posebej usposobljena oseba (ni anketar), ki igra vlogo resničnega kupca in se pretvarja, da je običajni kupec, vendar med obiskom trgovine, banke, restavracije,… opazuje in ocenjuje kvaliteto prodajne storitve.

Skrivnostni kupci so izbrani na podlagi zahtevanih osebnostnih lastnosti in kvalitet. So posebej izšolani z namenom, da svojo nalogo opravijo strokovno in objektivno. Pod pretvezo običajnih kupcev oz. navideznega nakupovanja, za naročnika pridobijo določene pomembne podatke. Pred izvedbo skrivnostnega nakupa, so s strani podjetja, zadolženega za skrivnostne nakupe, natančno seznanjeni s pričakovanji naročnika, v povezavi z dodeljenim nakupom. Nalogo morajo torej opraviti po v naprej pripravljenem scenariju, ki jih opozarja, na kaj morajo biti posebej pozorni in katere podatke morajo zbrati.

Lastnosti in veščine dobrega skrivnostnega kupca

Dober skrivnostni kupec (je):

 • sposoben »odigrati« različne vloge, ki jih zahteva prodajni proces;
 • iznajdljiv, z možnostjo prilagajanja različnim okoliščinam prodajnega postopka;
 • ima odličen čut za opazovanje;
 • pozoren na podrobnosti;
 • ima dober spomin;
 • visoko pismen in se zna dobro pisno in govorno izražati;
 • natančen;
 • profesionalen;
 • diskreten;
 • objektiven;
 • resnicoljuben;
 • računalniško pismen;
 • spoštuje časovne roke;
 • rad kupuje;
 • se rad uči;
 • komunikativen in
 • ima rad ljudi.