eticna-nacela

Celotno besedilo o smernicah in etičnem kodeksu lahko preberete na spletni strani združenja MSPA (v angleščini) na povezavi TUKAJ.

Kodeks profesionalnih standardov Združenja izvajalcev storitev skrivnostnega nakupovanja je bil ustvarjen, da bi vsi skrivnostni kupci, ki sodelujejo s člani združenja MSPA, upoštevali njegova načela.

Kot skrivnostni kupec s prijavo v seznam skrivnostnih kupcev soglašam, da bom dosledno upošteval(a) spodaj navedene smernice, pravila in etična načela, kakor jih določa kodeks združenja MSPA:

 • Da bom vse skrivnostne nakupe opravil po svojih najboljših zmožnostih;
 • Da bom vse skrivnostne nakupe opravil pošteno in častno;
 • Da bom vse rezultate dostavil v roku ali pred njim;
 • Da bom upošteval vse dogovore v zvezi s preverjanjem;
 • Da bom takoj obvestil ponudnika storitev skrivnostnega nakupovanja, v kolikor ne bom mogel opraviti skrivnostnega nakupa iz kakršnega koli razloga;
 • Da se bom javil na zgrešene klice ali prejeto elektronsko pošto s strani ponudnika storitev skrivnostnega nakupovanja takoj, ko bo to mogoče;
 • Da bom varoval vso dokumentacijo v zvezi s skrivnostnim nakupom v časovnem roku, kot ga določa izvajalec skrivnostnega nakupovanja za primer s tem povezanih vprašanj s strani naročnika. Skrivnostnega nakupa ne bom opravil, v kolikor nisem temeljito prebral vsakega vprašanja v vprašalniku in navodila, ki jih je določil ponudnik storitev skrivnostnih nakupov;
 • Da ne bom prirejal, niti lažno predstavljal rezultatov skrivnostnega nakupa;
 • Od nikogar ne bom zahteval niti ga nagovarjal, da krši pogodbo o zaupnosti, ki jo ima sklenjeno s podjetjem, za katerega izvaja skrivnostni nakup;
 • Da ne bom zlorabljal medijev MSPA za objavljanje pritožb nad prodajalci, naročniki, kupci ali ponudniki storitev skrivnostnega nakupovanja razen v zvezi s postopkom potrditve;
 • Drugim osebam ne bom posredoval informacij, za katero podjetje opravljam skrivnostne nakupe za določene naročnike;
 • Drugim osebam ne bom posredoval informacij o honorarjih in povračilih stroškov za nakupe pri določenih naročnikih;
 • Drugim osebam ne bom posredoval rezultatov skrivnostnih nakupov zaradi spoštovanja načela zaupnosti do naročnika;
 • Da nikoli ne bom opravljal skrivnostnega nakupa pod vplivom nelegalnih substanc (droge, alkohola, zdravil ipd.), ki bi lahko vplivale na moje sposobnosti;
 • Da se ne bom se opijal ali pil nad zakonsko določeno mejo v moji državi ali opravljal katero koli drugo aktivnost, ki bi lahko škodovala meni ali drugim v času skrivnostnega nakupa;
 • Da ne bom direktno stopal v stik z naročnikom brez predhodnega dovoljenja ponudnika storitev skrivnostnega nakupovanja;
 • Da ne bom motil običajnega procesa poslovanja v poslovalnicah v katerih se izvaja skrivnostno nakupovanje (ne bom povzročal neprijetnosti);
 • Da ne bom se predstavljal kot skrivnostni kupec v poslovalnicah v katerih se izvaja skrivnostni nakup, razen v primeru, da dobim posebna navodila s strani ponudnika storitev skrivnostnega nakupovanja;
 • Da bom točno javil način mojega poslovnega odnosa s ponudnikom storitve skrivnostnega nakupovanja vsem vladnim službam, ki bodo od mene zahtevale to informacijo;
 • Da bom na zahtevo ponudnika skrivnostnega nakupovanja prijavil vse družinske in prijateljske odnose;
 • Da bom razkril vsako možno nasprotje interesov v sedanjosti ali prihodnosti ali povezano s kakršno koli nalogo.