nevarnosti-pri-izbiri-mystery-shopping-agencije

Po ocenah strokovnjakov je v zadnjih 5 – 8 letih veliko podjetij v ZDA in Evropi, ki so pričeli s ponujanjem izvedbe storitev skrivnostnih nakupov (mystery shoppinga, angl.), zato previdnost naročnikov pri izbiri ponudnika teh storitev ni odveč.

KAKO IZBRATI PRAVO MYSTERY SHOPPING AGENCIJO?

Svetujemo, da ste pri izbiri izvajalca oziroma agencije pozorni na:

  • ali gre za specializirano agencijo ali pa za podjetje, ki se ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi in jim je izvedba skrivnostnih nakupov dodatna dejavnost,
  • kakšno znanje in izkušnje ima dotično podjetje (pregled referenčne liste in koliko let se že ukvarja z izvedbo te storitve),
  • kako ima organizirane skrivnostne kupce (na kakšen način jih izbere, ali so kupci lokalni, koliko jih ima in ali so različne starosti in izobrazbe, kako jih usposobi za njihovo delo in spremlja v nadaljevanju, ali ima z njimi sklenjene pogodbe o delu in o varovanju naročnikovih podatkov, kako jih plačuje,…),
  • kakšna je kakovost opravljene storitve (kakovost organizacije, obdelave podatkov in hitrost posredovanja podatkov),
  • kakšno obliko poročila boste kot naročnik prejeli po koncu izvedbe storitve,
  • ali je izvajalec član združenja MSPA (Mystery Shopping Professionals Association)

KDO VSE IZVAJA STORITEV SKRIVNOSTNI NAKUP V SLOVENIJI?

To so:  tržno raziskovalne agencije, izobraževalna podjetja, varnostna podjetja, kadrovske agencije, zasebni preiskovalci.

Njihova značilnost je, da se z izvedbo storitve skrivnostni nakup ukvarjajo postransko in večkrat naročnikom to storitev ponudijo brezplačno v sklopu opravljanja svoje glavne dejavnosti, na primer: izobraževalno podjetje izvede pri stranki izobraževanje zaposlenih ter ji zato ponudi brezplačno izvajanje skrivnostnega nakupa, tržno raziskovalne agencije naročniku izvedejo druge večje raziskave, storitev skrivnostni nakup pa naredijo zopet gratis, prav tako velja taka praksa za varnostna podjetja. Z razliko od specializiranih Mystery Shopping agencij, ki jim je opravljanje skrivnostnih nakupov glavna dejavnost in jo zato od vseh drugih podjetij opravijo najbolj profesionalno.

IZVEDBA STORITVE INTERNO V PODJETJU

Nekatera podjetja se sami – interno lotevajo izvedbe storitve skrivnostni nakup, razlogi pa so:

  • predvidevajo, da bodo pri tem imeli nižje stroške, kot če bi najeli zunanjo mystery shopping agencijo, vendar ne pomislijo, koliko jih dejansko stane delovni dan, ko zaposleni »ne opravljajo« svojega dela za kar so zaposleni,
  • predvidevajo, da so njihovi zaposleni bolj kvalificirani, ker bolje poznajo svoje podjetje, vendar zaposleni nikoli ne morejo igrati vloge dejanskega kupca, ker preveč dobro poznajo situacijo v podjetju ali stroki.