mreza-kupcev-v-sloveniji

Trenutno imamo več kot 650 aktivnih in strokovno usposobljenih skrivnostnih kupcev – naših stalnih zunanjih sodelavcev po celi Sloveniji.

Delujejo lokalno, kar pomeni, da ne izstopajo od vaših strank, ki obiskujejo vaše poslovalnice.

So predstavniki različnih starostnih, izobrazbenih in dohodkovnih skupin iz vse Slovenije tako, da vam lahko zagotovimo pravi profil skrivnostnega kupca po vaših željah.

Na začetku skrivnostne kupce testiramo, nato pa še osebno usposobimo za profesionalno opravljanje skrivnostnih nakupov.

Udeležijo se brezplačnega uvodnega usposabljanja, kjer jim predstavimo profesionalno delo skrivnostnega kupca, organizacijo dela in potek profesionalnega prodajnega postopka.

Na ta način zagotovimo, da naši skrivnostni kupci razumejo prodajni postopek na terenu, ko so v fazi ocenjevanja. S tem pa zagotavljamo visoko kvaliteto njihovega dela in zmanjšamo prepoznavnost kupca.

Izobraževanje vodi direktorica podjetja, Natalia Ugren, ki ima več kot 20 let delovnih izkušenj na različnih področjih prodaje in se intenzivno ukvarja z izobraževanjem prodajnega ter svetovalnega osebja v podjetjih.