faq-najbolj-pogosta-vprasanja

Odgovori na nekatera najpomembnejša vprašanja potencialnih uporabnikov storitve skrivnostni nakup (mystery shopping, angl.):

Vprašanje: »Ali ni skrivnostni nakup vohunjenje za zaposlenimi?«
Odgovor: »Skrivnostni nakup je orodje s katerim merimo kakovost posredovane storitve. Zaposleni so predhodno obveščeni o namenu in ciljih storitve skrivnostni nakup, ne pa o točnih terminih izvajanja skrivnostih nakupov. Skrivnostni nakup doseže najboljše učinke takrat, ko ni »mystery«, torej kadar ni skrivnosten in ko so zaposleni vključeni v vse faze priprave te storitve. Pomembno je, da so zaposleni predhodno seznanjeni, kaj se od njih pričakuje in kakšno storitev morajo posredovati kupcem. Takrat skrivnostni nakup izmeri obstoječo kakovost posredovane storitve in služi kot osnova za njeno izboljšanje.«

Vprašanje: »Če obvestimo zaposlene, ali bo to kaj vplivalo na rezultate?«
Odgovor: »Ne bo. Navade ljudi se ne zamenjajo čez noč. Etična načela MSPA nam določajo, da je zaposlene potrebno predhodno informirati.«

Vprašanje: »Ali je lahko zaposleni odpuščen na podlagi slabih rezultatov skrivnostnega nakupa
Odgovor: »Odpuščanje zaposlenih je zloraba skrivnostnega nakupa , služi naj izključno za izboljševanje kakovosti posredovanja storitev.«

Vprašanje: »Ali je možno skrivnostni nakup uporabiti pri konkurenci?«
Odgovor: »Seveda, z upoštevanjem etičnih načel MSPA za izvajanje Mystery Shoppinga pri konkurenci lahko vse, kar merite v lastnem podjetju paralelno merite tudi pri konkurenci. Pomembno pa je, da ne pridobivate imen zaposlenih pri konkurenci.«

Vprašanje: »Ali je težko oceniti osebo?«
Odgovor: »Skrivnostni kupci ne ocenjujejo osebe, temveč objektivno ocenjujejo ali se je med celotnim prodajnim postopkom nekaj zgodilo ali ne.«

Vprašanje: »Naše podjetje že pošilja ankete kupcem, zakaj bi potrebovali skrivnostni nakup?«
Odgovor: »Skrivnostni nakup ni zamenjava za raziskavo zadovoljstva kupcev, ampak dopolnilo. Skrivnostni kupec se že vnaprej pripravi na katere faze v prodaji bo pozoren in to zapiše v poročilo, raziskava zadovoljstva kupcev pa anketira kupce, kako so doživeli nakupno izkušnjo.«

Vprašanje: »Zakaj ne bi to naredili kar poznani ljudje, na primer sorodniki, prijatelji? Oni nam vedno povejo, če kaj ni v redu.«
Odgovor: »Skrivnostni nakup ni iskanje napak. Občasni komentarji sorodnikov in znancev ne morejo biti objektivna podlaga za sprejemanje kakovostnih poslovnih odločitev. Prav tako ne morete uporabljati mnenja svojih prijateljev za resen pogovor z svojimi zaposlenimi.«

Vprašanje: »Ali bodo naša prodajna mesta obiskali lokalni skrivnostni kupci, ali nekdo iz Ljubljane?«
Odgovor: »Skrivnostni kupec mora ustrezati profilu tipičnega kupca določene storitve, torej mora biti najpogosteje iz lokalnega področja.«

Postavite nam vprašanje

Če imate tudi vi kakšno vprašanje v zvezi s skrivnostnim nakupovanjem, vas prosimo, da nam ga pošljete po e-pošti: info@skrivnostninakup.si
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.