izobrazevanje-prodajalcev

Za proces spreminjanja obnašanja zaposlenih do dela, strank, vodij, prav tako vodij do zaposlenih, se priporoča kontinuirano izvajanje seminarjev in usposabljanj na spodaj navedene  teme, in sicer za zaposlene minimalno 1 x letno in za vodje 2 x letno.

Po izvedbi usposabljanja se priporoča redno izvajanje storitve skrivnostni nakup (mystery shopping, angl.), za preverjanje zaposlenih, ali naučeno uporabljajo na prodajnih mestih in za nagrajevanje tistih, ki že dosegajo odlične rezultate.

V primeru, da imate več kot 8 zaposlenih, ki imajo stike s strankami priporočamo, da vam izvedemo interno izobraževanje, prilagojeno vašemu podjetju. Sicer pa za manjše število udeležencev priporočamo, da se prijavite na naše razpisne seminarje. Več o aktualnih razpisnih seminarjih na naši strani »Napoved seminarja – izobraževanje«.

INTERNI SEMINARJI in USPOSABLJANJA so možni na sledeče teme:

  • Profesionalni prodajni postopek – v maloprodaji
  • Profesionalni prodajni postopek – v prodaji na terenu
  • Profesionalno telefonsko komuniciranje
  • Reševanje reklamacij in pritožb
  • Povečanje samozavesti in motivacije
  • Učinkovito upravljanje s časom in organizacija dela
  • Postavljanje in doseganje poslovnih in osebnih ciljev
  • Učinkovito timsko delo
  • Spoznavanje različnih tipov osebnosti
  • Učinkovito vodenje sodelavcev