kaj-je-skrivnostni-nakup

Izvedba storitve skrivnostni nakup (mystery shopping, angl.) je anonimna raziskava oziroma ocena kvalitete storitev in odnosov s kupci na prodajnih mestih, izvedena bodisi osebno, telefonsko bodisi preko interneta.

Z raziskavo natančno analiziramo, kako se prodajno osebje obnaša do kupcev, pri čemer podatkov ne pridobivamo od resničnih strank, temveč od navideznih potrošnikov – skrivnostnih kupcev. Skrivnostno nakupovanje NI anketiranje.

Skrivnostni kupci obiščejo, pokličejo ali na kakšen drug način vzpostavijo stik s podjetjem (banke, trgovine, avto saloni,…) oziroma njihovim prodajnim osebjem, pri čemer igrajo vlogo resničnega kupca po vnaprej dogovorjenem scenariju. Njihova naloga je zbrati določene podatke, ki jih po obisku zapišejo v obliki poročila.

Dobro je vedeti:

V Sloveniji ni enotnega prevoda za tovrstno raziskavo. Iz angleške besedne zveze Mystery Shopping lahko v Sloveniji najdete ta izraz tudi drugače prevedeno npr. navidezno nakupovanje, skriti kupec, anonimno ocenjevanje, skrivni nakupi, fantom obiski, itd.

KAJ JE skrivnostni nakup: KAJ NI skrivnostni nakup:
JE raziskava, ki preveri stanje na prodajnih mestih glede obnašanja zaposlenih do strank. NI vohunjenje za zaposlenimi.
Rezultati SE uporabijo za motiviranje in nagrajevanje zaposlenih. Rezultati se NE uporabijo za kaznovanje in odpuščanje zaposlenih.
Iščejo SE šibke točke v prodaji in s tem priložnosti za izboljšave. NE iščejo se napake zaposlenih.
Raziskavo NAJ izvedejo za to usposobljeni skrivnostni kupci, z izkušnjami in znanjem. Raziskavo naj NE izvajajo sorodniki, prijatelji, znanci, poslovni partnerji.
Slabi rezultati SO odraz slabega vodenja, slabe organizacije dela, neznanja, neinformiranosti, slabe komunikacije,… O slabih rezultatih se NE pogovorimo samo z zaposlenimi.

Raziskava skrivnostni nakup vam omogoča odkriti možnosti za izboljšave na vseh področjih vašega podjetja.