V primeru, da ste bili nezadovoljni z zaposlenimi, s katerimi ste prišli v stik kot stranka, označite razloge (največ tri) vašega nezadovoljstva:

 • Neprijaznost (21% glasov)
 • Opravljanje drugega dela, namesto “strežbe” stranki (21% glasov)
 • Neodzivnost (16% glasov)
 • Vsiljivost (15% glasov)
 • Pomanjkanje znanja in informacij (14% glasov)
 • Nepoštenost (7% glasov)
 • Zaposlenega ni na delovnem mestu (4% glasov)
 • Osebna neurejenost in/ali neurejenost službenih oblačil (3% glasov)
 • Drugo (0% glasov)

V katerem sektorju / službi javne uprave ste največkrat izgubili živce (čakanje, neprijazni odnos zaposlenih in ostale neugodne situacije)? Izberite do tri od navedenih možnosti.

 • Zdravstvo (29% glasov)
 • Upravna enota (19% glasov)
 • Zavod za zaposlovanje (18% glasov)
 • Socialna služba (12% glasov)
 • Redarstvo (7% glasov)
 • Davčna služba (5% glasov)
 • Policija (5% glasov)
 • Šolstvo (4% glasov)
 • Mejni prehod (2% glasov)

Ali ste kdaj opazili, da vas je prodajno osebje drugače obravnavalo zaradi vašega oblačila?

 • Da, v trgovini z oblačili. (19% glasov)
 • Da, v restavraciji, gostilni. (16% glasov)
 • Da, v avto salonu. (13% glasov)
 • Da, v banki. (12% glasov)
 • Da, v urarstvu, zlatarstvu. (12% glasov)
 • Da, v trgovini z obutvijo. (8% glasov)
 • Da, v neki drugi panogi. (7% glasov)
 • Ne. (7% glasov)
 • Da, v trgovini s tehničnimi izdelki. (6% glasov)

Kje ste nazadnje dali napitnino?

 • V gostinskem lokalu. (53% glasov)
 • Pri osebnih storitvah (frizer, pediker,…). (13% glasov)
 • Sploh ne dajem napitnine. (11% glasov)
 • Pri dostavni službi (dostava hrane, pošiljk na dom). (7% glasov)
 • Na bencinskem servisu. (6% glasov)
 • V trgovini. (4% glasov)
 • Drugo. (3% glasov)
 • Pri prevoznikih (taxi). (1% glasov)
 • Že dolgo nisem dal napitnine, ker si jo zaposleni niso zaslužili. (1% glasov)
 • Kaj je to napitnina? (1% glasov)

Ali ste po opravljeni gostinski storitvi, ko ste zaposlenemu povedali, da želite plačati, prejeli račun?

 • DA, zaposleni je sam od sebe izročil račun in povedal znesek za plačilo. (79% glasov)
 • NE, zaposleni ni izročil računa, samo povedal je znesek za plačilo. (21% glasov)