Izjave skrivnostnih kupcev

Nekaj mnenj naših skrivnostnih kupcev o koristih storitve skrivnostni nakup

Stran 1 od 2

V svojem dolgoročnem sodelovanju s podjetjem Skrivnostni nakup d.o.o. sem se  zelo veliko naučila; tako glede spoznavanja novih produktov (kupovanje dvižnih vrat za garažo, gradbenega materiala, igranja v igralnici, nakup pohištva, bele tehnike, avdiovizualnih naprav, telefonije, oblačil, obutve, avtomobilov in storitve njihovih servisiranj, spoznavanje bančnih in zavarovalniških  storitev….) kot tudi sproščene komunikacije med ljudmi.

Svojega dela ne gledam samo z vidika dodatnega zaslužka, ampak nanj gledam kot na delo, ki ga poskušam odgovorno opravljati, saj bi bile posledice mojih nekorektnih opažanj slaba promocija podjetja in tudi mene osebno.

Z.K., Koroška

Delo skrivnostnega kupca je odgovorno in resno delo, ki nas, kupce, bogati, nam daje bogate izkušnje, pomaga pri nakupih in odločitvah tudi v življenju. Delo je pomembno tudi za razvoj in izboljšanje poslovnih procesov v podjetjih, kjer opravljamo skrivnostne nakupe, tako da je v bistvu družbeno koristno delo, saj imamo korist od njega tako podjetja, skrivnostni kupci in posredno tudi vso ostalo prebivalstvo.

S.P., Štajerska

Cenim, da sem bila sprejeta med skrivnostne kupce. Prijaviš se samo na tista ocenjevanja, za katera veš, da jih boš lahko izvedel v točno določenem roku. Najboljše je, da ocenjevanje opraviš takoj po dodeljenem razpisu. Nikoli ne smeš čakati na zadnji dan. Ocenjevanje sem si vedno planirala tako, da sem lahko takoj po opravljenem ocenjevanju napisala poročilo. Po dodelitvi ocenjevanja si moraš dobro prebrati navodila, da natančno veš, kaj moraš ocenjevati v točno določeni prodajalni, poslovalnici in pri prodajalcih oziroma pri zaposlenih. Ko stopiš v prodajalno se moraš obnašati kot zainteresiran kupec določenega izdelka ali pa storitve, ki jo podjetje ponuja. Nikoli ne smeš pokazati, da že poznaš storitev ali artikel za katerega sprašuješ. Pri ocenjevanju prodajalcev – zaposlenih  moraš biti zelo natančen, dosleden in korekten. Opisati moraš situacijo, ki si jo dejansko videl oziroma doživel. Zaposlenih ne smeš nikoli ocenjevati glede simpatičnosti. Nikoli ne smeš vključiti svojih čustev ali pa domišljije.

V tem poslu sem si pridobila veliko znanja, predvsem na področju avtomobilizma in bančništva.

A.K., Štajerska

Delo skrivnostnega kupca je zanimivo in zabavno, vendar pa tudi  resno in predvsem zelo odgovorno. Sam sem najbolj zadovoljen takrat, ko je vse v najlepšem redu, ko nas zaposleni prijazno sprejemajo, dajejo informacije, nas podučijo o koristnosti izdelkov po katerih sprašujemo itd. Takrat zaposlene zares z veseljem pohvalim in pozitivno ocenim. Problem pa je takrat, ko zaposleni zaradi meni neznanega vzroka ne reagirajo tako kot se od njih pričakuje: ne sprejmejo te primerno, ne pozdravijo, ne ponudijo izdelka za katerega se zanimaš idr. Tako kot mi vsi, imajo tudi zaposleni svoje slabe trenutke in se to lahko odrazi v trenutkih našega obiska. In prav zaradi tega je tedaj potrebno zelo pazljivo podati svojo oceno, da se zaposlenemu ne bi zgodila krivica, ki bi lahko še dolgo vplivala na njegovo življenje in kariero. Zato mora biti skrivnostni kupec odgovoren in objektiven pri svojem delu ter se zavedati posledic, ki bi lahko zaradi takega ravnanja nastale.

B.S., Goriška

Poslanstvo skrivnostnega kupca je, da z ocenjevanjem storitve ali kupljenega blaga poveča kvaliteto prodajnih storitev. Povratna informacija služi izboljšanju kakovosti.  Tudi odjemalci blaga oz. storitev – kupci, smo tako bolj zadovoljni in se rajši vračamo k takim podjetjem, pri  znancih delamo dobro reklamo, posledično pa se naročnikom povečata promet in letni dobiček. S trudom vseh udeleženih bo konkurenca še bolj zdrava.

M.G., Dolenjska

Delo, ki ga opravljam kot skrivnostni kupec, ni enostavno, tako kot nekateri menijo, temveč zelo odgovorno in resno delo. Pri skrivnostnem nakupu moraš biti zelo pazljiv in iznajdljiv, znati moraš opazovati ljudi ter tudi okolico, ki jo raziskuješ, prav tako moraš imeti dobre komunikacijske sposobnosti. Pri skrivnostnem nakupovanju moraš biti dober »igralec«, saj se moraš vživeti v situacijo, ki jo moraš po navodilih podjetja »odigrati«. Po opravljenem skrivnostnem nakupu moraš biti pri oddaji poročila zelo precizen in natančen, poznati moraš pravopis, saj je od vsega tega soodvisen tudi honorar za opravljeno delo.

S.B., Osrednja Slovenija

Ste kdaj kupovali svoj sanjski avto? Jaz sem ga. Kupovala, ne pa kupila. Prepričana sem, da ga bom v bližnji prihodnosti tudi kupila.

In za to izkušnjo se lahko zahvalim delu, ki ga opravljam, sem namreč skrivnostna nakupovalka.

Izkušnja je bila res odlična, a nanjo sem se morala dobro pripraviti, da sem jo lahko opravila perfektno, brez napak. Scenarij je bil precej zakompliciran in je terjal veliko priprave. V mislih sem nakup opravila že doma, ko je prišel dan D sem stopila na oder in odigrala svojo vlogo. To je najlepši del tega posla, pa tudi najtežji. Vživeti se moraš v vlogo in jo izpeljati brezhibno, da ni niti pikice dvoma o tem, ali so tvoji nameni nakupa pristni ali ne. Zanašati se moraš na dober spomin in na izredno sposobnost opazovanja, zaznati moraš marsikaj in obenem ostati neoseben in nepristranski. Zaključek je pisanje poročila, ki mora kar se da natančno odsevati nakupno izkušnjo. Seveda je potrebno vprašanja prebrati pred »nastopom«, da je prisotna osredotočenost na bistveno.

Za to delo sem se odločila, ker sem bila tudi sama veliko let izpostavljena skrivnostnim kupcem. Nikoli, res nikoli nisem vedela, kdo so ti kupci bili. Prepričana sem, da so bili tako dobri kot sem danes jaz.  Skrivnostno nakupovanje je prijetno delo, nudi obilo zadovoljstva, spoznavanje novih artiklov, preizkušanje odličnih avtomobilov, a zahteva zvrhano mero resnosti in natančnosti pri podajanju informacije naročniku.

Sem taka kot vi, nič posebnega ni na meni in ravno zaradi tega sem uspešna, a zelo skrivnostna nakupovalka. Kot potrošniki lahko pričakujemo, da bodo ponudniki blaga in storitev do nas korektni, prijazni, vljudni, ker je od našega nakupa odvisna njihova uspešnost. In zato je prav, da menedžerji vedo, kdo so njihovi najboljši prodajalci. S pomočjo agencije Skrivnostni nakup d.o.o. je vstop v svet nadpovprečnih prodajalcev zagotovljen, ker jim pomagamo mi, običajni ljudje, ki znamo kupovati sanjski avto.

B.P., Goriška

Rada sem kupec. Kupujem tisto, kar znam dobro izbirati, kupovati ter oceniti sam prodajni in poprodajni proces. V skladu z razpisanimi projekti se sama odločam kje in kaj bom kupovala.

Iz dosedanjih nakupov sem se precej naučila; kako razlikovati dobrega in malo manj dobrega prodajalca, kaj me v neki prodajalni pritegne in kaj odbije od nakupa, kako pripraviti kvalitetno poročilo o nakupu, ki bo nekomu pomagalo, da postane boljši… Vse te izkušnje mi koristijo tudi pri vsakdanjem delu. Vsi smo namreč tako ali drugače tudi “prodajalci”. Skratka: zanimivo in poučno je biti skrivnostni kupec.

J.T., Goriška

S skrivnostnim nakupovanjem sem se naučila prepoznavati mnoge drobne detajle, na katere prej nisem bila pozorna, v bistvu pa pomembno vplivajo na zadovoljstvo s storitvijo. Postala sem tudi bolj nepristranska, ne dovolim, da bi me situacija vrgla iz tira, lažje določam mejo med svojo in odgovornostjo ocenjevanega zaposlenega za situacijo – vsak nakup je komunikacija, v kateri vsi vpleteni nosimo svoj delež odgovornosti. Morda sem tako postala tudi boljša stranka, vsekakor pa ob svojem “nakupovalnem” delu velikokrat dobim tudi koristne informacije za osebno rabo.
Občutek imam, da s svojim delom prispevam k izboljšanju storitev. Moje/naše ocene temeljijo na standardiziranih vprašalnikih, ki na nek način preprečujejo, da bi preizkušancu naredili krivico, saj od nas, kupcev, zahtevajo tehtne in temeljite odgovore. Objektivna in konstruktivna ocena pa odpira možnosti za dialog, ki v nadaljevanju lahko vodi k spremembam – na boljše.

T.G., Osrednja Slovenija

Vsakega skrivnostnega nakupa se lotim z vso resnostjo in odgovornostjo ter le odlično pripravljena. Vedno imam v mislih zaposlenega, katerega ocenjujem, in vpliv mojega poročila na njegovo kariero. Pozitiven pristop je ključnega pomena za objektivno ocenjevanje.

D.S., Obala

Stran 1 od 2